Vi är nu några månader in i den nya byggrapporteringen som började gälla från 1.7 tidigare i år. Kom ihåg att uppgifter som hör till detta skall rapporteras in senast den 5e varje månad. Detta innebär att vi nu måste få materialet en vecka tidigare än vi tidigare varit vana med för att kunna säkerställa rapporteringen i tid.

 

Allmän info om byggrapportering finns att tillgå via skatteförvaltningen här.

Information från skatteförvaltningen

Hittade inte flödet