De tidigare använda KATSO-fullmakterna kommer stegvis att övergå till nya Suomi.fi-fullmakter. Ni som kunder kommer att märka av detta under kommande månader då vi kommer påbörja arbetet med att göra om fullmakterna för vår kommunikation med berörda myndigheter. Vi kommer att informera nämare ang. detta i direkta utskick till er som kunder.

För att ta del av skatteförvaltningens info ang. detta, se här.

Information från skatteförvaltningen

Hittade inte flödet