Från och med ingången av 2019 kommer ett nytt inkomstregister att tas i bruk. Detta kommer att ersätta dagens system för hur löner, förmåner, pensioner m.m. anmäls till skatteförvaltningen och övriga berörda myndigheter.

I det första skedet kommer detta att beröra löneuppgifter, och från och med ingången av 2020 inkluderas även förmåner och pensioner i samma system.

Mer utförlig info angående detta finns att läsa här.
Eller direkt via inkomstregistret.
inkomstreg

Information från skatteförvaltningen

Hittade inte flödet