Med anledning av den nu rådande situationen pga covid-19 vill vi här informera om att vårt kontor kan vissa tider hålla stängt pga att personal är hemma med skolbarn el lindrigt sjuka dagisbarn eller själva är sjuka. För att i någon mån minska på fysiska möten gör vi vissa arrangemang för att bemöta detta, om ni har något ni behöver diskutera så kan vi med fördel lösa det per telefon / mail. Om situationen ändå kräver ett fysiskt mote så löser vi såklart även det. Vi har även möjlighet att utföra vissa arbetsuppgifter hemifrån. Ni kan dock utgå från att i det fall att kontoret håller stängt/inte är fullt bemannat kommer ni dock ändå alltid att få tag på oss. Dessa åtgärder genomförs för att motverka smittspridning såväl ute i samhället som bland vår egen personal och ni som är våra kunder.

Inlämning av bokföringsmaterial
Vi gör vissa mindre justeringar i inlämnadet av bokföringsmaterial. Bland annat kan mindre mängder bokföringsmaterial med fördel skickas per mail eller sättas i kuvert och postas eller sättas i vår postlucka (till vänster om huvudentrén). Där kan ni lämna material när som helst under dygnet. - vi kontaktar er kunder närmare angående detta.

Vi följer nu noga med situationen från myndigheterna och sätter oss in i eventuella finansiella stödpaket/lättnader från skattemyndigheten mm som kan vara på kommande för att på bästa sätt kunna rådgöra kring dessa med er som kunder. Det är tuffa tider och det kommer att få långtgående konsekvenser för hela näringslivet men vi jobbar på och hoppas att alla gör vad man kan i det här läget och tillsammans nu sluter upp så att verksamheter så småningom kan återgå till det normala.

Information från skatteförvaltningen

Hittade inte flödet